Fres 2023 har landa og det er på tide å takke dei som gjorde dette muleg. For økonomisk drahjelp takkar vi våre sponsorar Highsoft, Vik Accountor Sogn og Fresvik Produkt, og våre gåvegjevarar Yada, Sogn Sparebank, Sparebankstiftinga, Vik kommune og Kulturrådet. NTP har som vanleg gjeve oss verdas beste trykk, og Digital etikett har gjeve […]

Fres Festival 2022 – Festivalpass inkl Camp / Ny dato 28-31.juli 22 Billetter FRESVIK (ticketmaster.no)