Fres Festival 2020/21/22 er over!

Etter ei herleg festivalhelg vil vi gjerne få takke følgjande strålande sjeler og bedrifter!

For pengespons:

 • Linn Bad
 • Highsoft
 • Accountor Vik
 • Fresvik Produkt

For gåvetildelingar:

 • Sparebankstiftinga
 • Sogn Sparebank

Samarbeidspartar, for ulike produkt og tenester:

 • Digital Etikett – for etikettar
 • NTP – for T-skjortetrykk
 • Balholm – for juice
 • Balder – for næringsmiddel
 • Fargerike i Sogndal – for måling
 • Sygnir – for nødaggregat
 • Fjord X – for båtskyss
 • Blix – for puter

For alle dei som på ulike måtar har gått the extra mile og hjelpt oss på ulike vis:

 • Geir Ove og Hans Ivar for essensielle VVS-tilknytta tenester
 • Dag Einar og resten av byggegjerdegjengen
 • Jostein, Jardar og Rune/Bjørg for palleservice
 • Astri og Jardar for all hjelp
 • Nann Ingunn for bilkøyring
 • Vik Raude Kors hjelpekorps
 • Alle vi har gløymt (gi oss gjerne eit vink!)

Takk også til våre støttespelarar i det offentlege:

 • Kulturrådet
 • Vik kommune
 • Vestland fylkeskommune

Ikkje minst:

Til slutt vil vi naturlegvis takke alle artistar, alle i crew, alle friviljuge og ikkje minst publikum som alle tok turen og gjorde Fres 20/21/22 til ein storslagen festival!

Heilt til slutt vil vi takke våre aller næraste familie og vener som ustoppeleg jobbar på for at festivalen i det heile skal kunne finne stad – we love you!

Og heilt til heilt til slutt vil vi nok ein gong få takke: Jon og Elisabeth Skau.

Desse heilfrekke banda spelte på Fres 2020/21/22

Program torsdag
Program laurdag