Innlegg

Leiinga bloggar

Ja, no har det amerikanske/dagbladske fenomenet “blogging” nådd oss i leiinga ved Fres óg. Då fres-site for tida ikkje vert oppdatert, vil desse bloggane vere dine auge inn i fresorganismen. Kjenn kjøtet pulsere!
Me kan allereie slå fast at min blogg kjem til å handle om store hovud, Gunnar kastar nok inn nokon heite samfunnsvitskaplege poteter, LT jappar seg om ny bil og jobb, turar til skatteparadis mellom Japan og Russland, og så vidare. Gløymte eg Håvard?!!! Kan me slå fast allereie no at det vil ha eit visst fekalt preg over seg?

Så med dette innviar eg Fresblogg, og vonar at eg sjølv ein dag lærer den korrekte måten å blogge på, sjargongen og om det skal skrivast blogg, blog eller som Håvard ville ha sagt; Biii-lågg.

Grov out!

Stor pågang på nettsidene

,

I fylgje nye målingar har nettstaden fresn.com vakse seg stor. Så stor at leiinga no er bekymra. Det er målingar utført den 18.april som tydar på ein eksplosiv auke i trafikken på nettstaden. Heile 67888 treff har sida hatt sidan åpninga, 67081 av desse sidan februar. -Om dette fortset ser eg ikkje bort frå behov for sterkare servar, kjem det frå vevsjef Gunnar Husabø. Han har i samråd med designleiar Grov og redaktør Eliassen sett på alternative løysingar.

-Ein ting er sikkert, med valid xhtml vil ikkje sida bryte saman, men me kan bli vitne til dårleg journalistikk og tvilsame diskusjonar. Husabø vil gjerne roe alle besøkande med nokre velvalgte ord;  -Pølsa er guddommelig mat, for berre Vårherre veit kva som er i den.
Me ser utfrå kakediagrammet me har fått av det danske nettselskapet B-one, at Noreg (eller Norway) leiar besøksantalet for april 2006 ganske valdsamt. Men det er verdt å få med seg at USA pustar oss i nakken med 449 treff, Irland med 152 og Sør-Afrika med 150. Dette viser ei tydeleg golbalisering av festivalen, og tyder KUN på at Fresvik er blitt større enn summen av sine innbyggarar(dette er ikkje leiingas offisielle syn). -Fyrst og fremst er dette god lesing, seier festivalsjef Lars Tore Skau i det han ringer festivalsveisar Robert Borlaug. “For det skal mykje meir enn ei nettside til for å lage festival!”

www.fresn.com ekspanderar!

Ny underside til allereie vidgjeten vevside. Nettavdelinga ved Fres Festival 2006 hovudkvarteret i Fresvik kunne tirsdag føremiddag med stor iver og glede melda at www.fresn.com no er utvida med ei artistside. Denne tenesta kan nyttast av alle og einkvar der ute som måtte beherska det multimediale verktøyet “”mus””.

Dette informasjonsmessige koldbordet kan inntakast i fulle drag her
lenkje fjerna

-Vi er særs nøgde med den nye modulen av heimesida, melder ein tydeleg sliten, men lukkeleg vevsjef Gunnar Husabø, i ei pressemelding.

Fresn-nyhenda får RSS

Fresn.com tek gigantsprang ut i den digitale verda. Fresn.com har no fått RSS-feed. Du kan abonnere på den ved å klikke lenka nedst på denne sida.

For deg som enno ikkje er turr bak øyrene i internettutviklinga, er RSS ein “”web feed””. Forkortinga står, avhengig av versjon, anten for “”Really Simple Syndication””, “”Rich Site Summary”” eller “”RDF Site Summary”” (fresn.com nyttar sistnemnde). RSS gjer at ein kan få nyhenda tilsendt (nesten som) e-post med ein gang dei vert lagt ut. Slik kan du halde deg oppdatert på siste fresn-nytt med ein gang det skjer, utan å sitje og oppdatere nettlesaren din heile dagen slik du gjer no.

For å lese RSS må du ha ein lesar som støttar dette formatet. Fresn-leiinga vil anbefale Opera eller Mozilla Firefox, som har integrert feedane i nettlesaren. Elles har også epostprogram som t.d. Mozilla Thunderbird også denne funksjonen. Enkeltståande RSS-lesarar finst også (t.d. Feedreader for Windows og Newsfire for Mac).

For å lese rss i Firefox må du klikke på den oransje linken til høgre i adresselinja.

http://www.opera.no
http://www.firefox.no
http://www.feedreader.com
http://www.newsfirerss.com