Posts

The hour draws nigh!!

HovudscenaLeiinga på plass i Fresvik!
Den mest uavhegige og kredible festivalen i Fresvik om dagen nærmar seg med stormskritt. Med knappe to veker igjen til festivalstart inntok mest heile leiinga i Fres Festival 2007 Fresvik for å få på plass dei siste brikkene før det brakar laus siste helga i juli. Gunnar Husabø og Per Christian Schjerven Grov frå leiinga er i skrivande stund på plass på festivalområdet for å bedriva hands on festivaladministrasjon, pleiing av lokale kontaktar samt konsum av lapssodd og doggfriske. Det var ein opplagd halvdel av leiinga som møtte pressa på Fresvikkaien for ein prat og ein lollipop.

Kva er det mest presserande anliggande for leiinga om dagen?

– Det er nok utan tvil flytting av hovudscena samt tilhøyrande snekring i samband med opprustning av denne. Vi har den glede å kunna melda at vi kjem til å flytta hovudscena noko i forhold til fjordårets plassering.

Vil flytting av scena medføra at de vil misse noko av eigenarten Festivalen etterkvart har opparbeidd seg gjennom lange tradisjonar med kreativ sceneplassering?

– Hehe. Godt spørsmål, Kent, og eit rettferdig spørsmål. Vi kan heldigvis beroliga alle med at hovudscena framleis vil stå omkransa av rural sjarme på same måte som i fjor, men scena vil denne gongen peika mot vest i god kristen tradisjon, seier ein opplyst Gunnar Husabø som i same andedrag formleg innhalerar tre Farris med ein dråpe Lime.

Fres Festival bæsjar ikkje i fjorden!

Kredibel festival nektar å blindt følgje ny trend. Etter at det i den alltid aktuelle lokalavisa Sogn Avis stod å lesa om kva visstnok som er framtida innan kloakkavvikling, fann den alltid agile leiinga i Fres Festival det naudsynt å gå ut med eit proklama om deira syn på denne saka.

-Enkelte lokalpolitikarar her i distriktet tykkjer moglegvis det er heilt greitt å sånn helit utan vidare sleppe avføring direkte ut i fjorden, men vi for vår del tykkjer d?t er direkte usmaklege. Rett nok er vi eit alternativ til alternative festivalar, men her lyt til og med vi setja ned foten. Leikanger Vensrte sin mann Rolf Nesheim sitt forslag til framtidas kloakkløysing kan vi diverre ikkje stilla vår cred bak, seier ein kampklar Per Christian Grov på satelitt frå Roskilde Festivalen der han i skrivande stund er på studietur i lag med Lars Tore Skau, også frå leiinga i Fres Festival.

Artikkelen vert kontinuerleg oppdatert. KONTINUERLEG!