Posts

Frespost

Hei!

Eg kom paa at eg skulle sende ein post til dykk i festivalleiinga (har ikkje LT si adr forresten) om framgong paa festivalfronten. Eg har ikkje enno faatt etablert ein samarbeidsavtale med ein tanzaniansk festival. Det er ikkje so mange av dei nemleg. Det er ein paa Zanzibar i juli, og eg har moett folk som skal spele der. Det er jo ein moglegheit. Dessutan har eg invitert Mr. Paul til aa komme. Han gaar utviklingsstudier paa samme plass som eg tok spraakkurs. Han kjem med ny CD om ein maanad. Her er omtale av han:

Mr Paul (Tz) One of the founders and most creative Tanzanian artists on the burgeoning Swahili r’n’b scene, Mr Paul is down with the best of them and about to hit the international airwaves with his new release on Smooth Vibes. Aside from his solo success, Mr Paul has also made great contributions to recent albums by Mr II, Unique Sisters, Dola Soul and Juma Nature.

Det er ogsaa mogleg det kjem ivrige festivalgjester fraa Bergen. Eg traff nokre medisinstudentar her som virka interesserte. Dei vart saerleg imponert av fjella, som eg beskreiv med liknande ord som Frida i lyrikkspalten. Dessutan kjem to fraa familien eg bur hjaa til Noreg i sommar.
Eg dirigerer eit jentekor paa ein katolsk skule stundom. Dei vil sikkert gjerne komme, men det spoerst om dei har raad. Maaten dei syng “We are the World” er svaert underhaldande. Eg skal gjere opptak og sende. I dag var eg paa omvisning paa ein fyrstikkfabrikk. Skal sende ein meir utfyllande epost snart.
Kjell

Kjell i Afrika

Sub Sahara conquered!


Det akademiske miljøet i det ganske land gjev seg ende over etter frekk sosialantropologisk manøver!

Idet norsk samfunnselite hadde slege seg til ro med at den tilsynelatande evigekspanderande Fresorgansimen no til slutt hadde kome til vegs ende kunne den alltid adaptive leiinga på ei ekstraordinær pressekonferanse kunngjere at deira afrikautsending Kjell “Smell” Barsnes endeleg har lukkast i å oppretta kontakt med ein innfødd stamme og deira husdyr. Sjølv om kontakten med Barsnes er for sporadisk å rekne, er det på det reine at han har oppretta kontakt med lokale og at utveksling av erfaring og nøkkelkompetanse med ein afrikansk venskapsfestival er innan rekkevidde.

Det var ei vellopplyst og multikulturelt bevisst festivalleiing som natt til mandag tok imot spørsmål frå eit informasjonshungrig pressekorps.

-Kvifor akkurat det afrikanske kontinent?

-Det er klart at vi lenge har hatt Mor Afrika i kikerten med tanke på utveksling av personell, kompetanse og andre nøkkelbegrep med varierande reelt innhald, og at Kjell “Smell” Barsnes, som vi ifjor nytta som ein Borat-liknande figur i Seattle, Washington State, no har lukkast i å opprtta lokasjon Tanzania vitnar om at eit viktig delemål i ein lang og spanande prosess no er igang. Som de sikkert hugsar pløygde vi og opp ein heil del mark i Mexico idet vi sendte over representantar for leiinga sovel som Fresjuridisk avdeling og avdeling for konstruksjon og sveis, kunne ein velartikulert blazerbekledd Gunnar Husabø melde idet han tømer ei lett avkjølt Farris Naturell og gjev pressekonferansen ei verdig avslutning.