Posts

Fres Festival takkar Vik Sparebank og Vik kommune!

Fres festival 2010 får kulturmidlar frå Vik kommune og stønad frå Vik Sparebank. Vi vil gjerne takka kommunen og banken, og nytta høvet til å påpeika at Vik kommune er ein framifrå kommune å arrangera festival i, og at Vik Sparebank er ein tilsvarande framifrå bank å ha pengane sine i. Fres Festival både nyttar og anbefaler båe til alle former for kommunale og fiskale behov.