Innlegg

“Nytt” band bekrefta!

,

Schteinhard konsoliderar sin posisjon på Fres!

Breilid på mopedtur

Breilid på mopedtur

Det var i pinsehelga det vart klart at Schteinhard, og kjent som udyret frå skogen, nok ein gang kjem til å vitja Fres Festival! Faren for at det vert moglegheit til å få eit glimt at B. Breilid i full IL Modig uniform vert dermed moderat til overhengande.

Det var difor ei munter festivalleiinga og bookingavdeling som mandag ettermiddag møtte eit mannsterkt presseoppbod på Kunstnernes Hus i Oslofjørao.

– Representerar dette brot eller kontinuitet i eit Freshistorisk prespektiv?

Eit kinkig spørsmål, Kent, men likevel eit godt og ikkje minst rettferdig spørsmål. Det er heva over tvil at samfunnet slik vi kjenner det i dag, ikkje hadde fungert optimalt hadde det ikkje vore for at pressa generelt, og musikkpressa spesielt, syter for at sentrale aktørar vert tvinga til å etterstreva koherens i sine handlingar og ytringar. Det er difor ekstra gledeleg for oss i Fres Festival at vi kan presentera eit band som Schteinhard for festivalpublikummet, ytra ein ulasteleg antrekt Gunnar Husabø frå høvesvis festivalleiinga og eit ikkje namngitt revisorfirma.

Foto Ole Ramshus Sælthun. Il Commandante de Schteinhardium Breilid i midten. På FZ.

Nytt band bekrefta!

,

Kaosgenerator kjem til Fresvik med ein diger pakke deng! Natt til Laurdag vart det altso kjent for leiinga at den eminente bookingavdelinga etter månadsvis med knallhard jobbing endeleg har fått det ekstremt garasjefrekke bandet Kaosgenerator til årets Fres! Leiinga, som alltid er ute etter å prioritera handling framfor tomt prat, kasta seg dermed rundt og kalla inn til ein blazer og hornbrilleprega pressekonferanse på Litteraturhuset i O-fjørao.

-Kva kan vi forventa oss av eit band som Kaosgenerator? Er det ikkje slik at dei spelar ekstremt pønkete pønk?

Eit vanskeleg spørsmål, Kent, men eit rettferdig spørsmål. Vi kan forventa oss pryl av Kaosgenerator, men det føler vi alle at vi har fortent. Og jau, dei spelar pønkete pønk, men det føler vi og at vi har fortent. Dermed vert alle nøgde, og det å oppnå so høg grad av nøgdnad er ein aktivitet som er slik at leiing held den for verdifull, seier ein fokusert Gunnar Husabø idet har jekkar ein grøn Farris og undrar på kor vansksleg det eigentleg er å dryppa ein dråpe lime ned i kvar jævla flaske på den måten.

Schteinhard returnerar til Fres!

,

Herleg gjensyn med rockande kaupsingar! Så vart det endeleg klart. Etter vekesvis med intens overtaling, lobbyverksemd og pilsners på Lægreidspuben har bookingavdelinga på Fres Festival, din ven i kampen mot tofu, omsider sikra seg rockejuvelen Schteinhard! Schteinhard vil i år, som i fjor, ta turen til Skau siste helga i juli for å woopa ass og komplementera trommesettet.

– Detta verte heilt fullstendig sjef, seier ein oppglødd Lars Tore Skau på telefon frå Fres HQ i Fresvik.

Nyhende held deg løpande orientert!

Nye band til Fres

, ,

Banda Schteinhard og Two States er no bekrefta til Fres. Kaupangergruppa Schteinhard er no bekrefta til Fres 2006, Eliassen frå leiinga uttalar: “-Aldri før har eg tilegare høyrt slikt eit støynivå”. Leiinga seier at bandet vil verte satt opp fredag under Fres 2006.

Moldeorkesteret Two States er og bekrefta, og vil stille med to medlemmer under fresn, den eine “staten”, Håkon, uttalar til leiinga: “I e tjempegla føirr å kunne bidra til det som er Sogn og Fjordanes minste festival.”

Me ynskjer alle lukke til under Fres 2006.