Posts

Era mule?

Medan vi ventar på neste juli ser eg ingen grunn til ikkje å føkka ein del med tid-rom kontinuiteten. Vi skal foreta ei tidsreise. Ikkje ei tantete tidsreise av NRK “no-set-vi-oss-i-tidsmaskina” varianten, men ei skikkeleg ei.
I utgangspunktet burde dette væra såre enkelt. Ei tidsreise liknar eigentleg ein heil del på ei vanleg reise, sei frå Leikanger til Fresvik. Men om vi skal kunna kalle de ei tidsreise må vi kunna sei at vi må reisa frå tid til tid heller enn frå stad til stad. Løysinga vert dermed såre enkel.

Tida ei reise tek er tida som er mellom avgang og ankomst. Denne tida vert av Oslo Sporvegars www.trafikanten.no kalla “reisetid”. Når vi reiser i tid reiser vi enten lenger eller kortare (i tid) enn tida som er mellom avgang og ankomst. Vi må reisa frå A til B og bruka enten meir eller mindre tid enn det tek å koma seg frå A til B, lenger eller kortare enn “reisetida” altso. Når vi er tidsreisande er tida mellom avgang Leikanger og ankomst Fresvik ikkje like lang eller kort som den tida reisa tek. Sei at det tek ein time å komma seg frå Leikanger til Fresvik. Eg veit mange har noko å sei om nøyaktigheita av dette forslaget, men lat oss for enkelheits skuld sei at det stemmer at det tek ein time frå Leikanger til Fresvik. Brukar vi midre enn ein time har vi reist inn i fortida, brukar vi meir har vi reist inn i framtida. Døme: vi reiser frå Leikanger kl 15:00. Vanlegvis ville vi være framme i Fresvik kl 16:00, men vi er tidsreisande og unnagjer reisa på 20 min og er framme kl 15:20 i staden. Vi har dermed reist 40 min tilbake i tid. Makes sense dunnit??

God helg!

(flisespikkarar frå fjern og nær vi kankskje innvende at det mandag i dag og dermed ikkje helg. desse kan sjå ovanfor)

Håvardtime machine