Posts

Pinareg endå eit band bekrefta!

Tyyl! attende på Fres Festival i Fresvik! Den kritiske kulturblekka Sogn Avis kunne onsdag komma med den banebrytande nyhenda at bandet Tyyl! kjem til årets Fres Festival!

Faksimile frå SA

Faksimile frå SA

Sidan Sogn Avis held eit sopass høgt nivå, både kva analyse og rettskriving vedkjem, saksar Nyhende saka på sitt sedvanlege frekke vis:

Tyyleskap på veg
Fardal: Sognebandet Tyyl! Kjem snart med ein tre spors EP. Vokalist og øvstedøl, Håvard øyrehagen, fortel at gruppa har brukt eit femsifra tal norske kroner på å spela inn det som skal bana veg i den norske musikkjungelen. — Frå før har me stål i armane, ein god porsjon innsatsvilje og eit aldri so lite glimt i augo, så når denne EPen kjem ut er me klare for verdensherredøme og alt som følgjer med, Seier øyrehagen. Plata kjem truleg ein gong i juli, og sleppfesten blir etter planen på Fresn 08.

Moldvarp i Leiinga?
Det har i kjølvatnet av denne Sogn Avis notisen vorte spekulert i om det er ein moldvarp i bookingavdelinga eller kanskje til og med i sjølvaste leiinga, sidan denne nyhenda kom i Sogn Avis før den kom i Nyhende. Den til ei kvar tid agile leiinga kalla dermed onsdag ettermiddag djervt inn til ei ekstraordinær pressekonferanse på Litteraturhuset for å sløkkja eventuelle brannar.

– Vi skjønar at folk kanskje kan lura når slik skjer, men i dette einskilde tilfellet var leiinga so vel som Nyhende redaksjonen opptekne med å delta på eit grunnleggande kurs i korleis stava det som eigentleg er heilt normale norske etternamn. Feitt at Tyyl! kjem for å spela på Fres Festival 08 forresten, legg ein jovial Per Christian Grov til.

Tyyl! vert å oppleva på ei scene nær Skausgarden ein gang i slutten av Juli.

Hard kritikk mot Fresn

Ein kar som «brenn for bordhockey» har sausa saman ein bloggpost der han rangerer festivalane i trivselsfylket. Han gjev Fresn sisteplass, saman med Fotballflora i Sunnfjord.

Ingve Lende: Festivalsommar

Han seier bl.a. at det er ein «festival for festivalen si skuld». Som jo er betre enn å f.eks. ha ein festival for mor di si skuld.

P.S. Støtt Vadheim.

Fres Festival bæsjar ikkje i fjorden!

Kredibel festival nektar å blindt følgje ny trend. Etter at det i den alltid aktuelle lokalavisa Sogn Avis stod å lesa om kva visstnok som er framtida innan kloakkavvikling, fann den alltid agile leiinga i Fres Festival det naudsynt å gå ut med eit proklama om deira syn på denne saka.

-Enkelte lokalpolitikarar her i distriktet tykkjer moglegvis det er heilt greitt å sånn helit utan vidare sleppe avføring direkte ut i fjorden, men vi for vår del tykkjer d?t er direkte usmaklege. Rett nok er vi eit alternativ til alternative festivalar, men her lyt til og med vi setja ned foten. Leikanger Vensrte sin mann Rolf Nesheim sitt forslag til framtidas kloakkløysing kan vi diverre ikkje stilla vår cred bak, seier ein kampklar Per Christian Grov på satelitt frå Roskilde Festivalen der han i skrivande stund er på studietur i lag med Lars Tore Skau, også frå leiinga i Fres Festival.

Artikkelen vert kontinuerleg oppdatert. KONTINUERLEG!

Lokal avis hypar Fres-aktuelt band!

NME-tilstandar i Sogn Avis? Den lokale og kultuorienterte avisa Sogn Avis hadde i si torsdagsutgåva ein frekk tosiders artikkel om det Fres-aktuelle bandet Automobil frå øppste Jøsten. Mange spør seg no om Automobil kjem til å mista fotfestet fullstendig og gje seg hen til arenagigs, kokain og feite sponsoravtalar med SonyEricsson etter at Sogn Avis no har peika dei ut som “Eit nytt og lovande Sognaband”.

Den kontroversielle artikkelen i torsdagens Sogn Avis er skrive av den gravande kulturjournalisten og bloggaren Joachim S Laberg. Eit aktuelt spørsmål er no korvidt det er Sogn Avis og Laberg sin intensjon å hype opp Automobil for so etter eit halvt ås setta inn ein seriøs kritikarbacklash i beste musikksjournalistiske stil. Heldigvis er det lite som tyder på dette. Nyhende var torsdag ettermidag som einaste partipolitisk uavhengige metanyheitsorgan i kontakt med ein vanlegvis mediesky Laberg for ein kommentar:

-Eg gjer berre jobben min som kulturjournalist i ei lokalavis,(Sogn Avis. Red.anm) og det er alltid kjekt å kunne fortelje lesarane våre (Sogn Avis sine. Red.anm) om kva som rører seg på rockescena.

Uansett kva som skjer, Automobil vil verte å oppleva på den hottaste festivalen i Fresvik; Fres Festival, siste helga i juli 2007. Nyhende gler seg.