Posts

Intens aktivitet på Skau!

Rapportar om megalomania tikkar inn frå Itar Tass! Høgteknologi vil verta nytta…

Kaia in Command

Kaia in Command

Dei siste dagane har den relativt vesle garden Skau i beste Fresvik, Vik kommune, vore prega av eit usedvanleg høgt aktivitetsniveau. Det har komme inn vitneobservasjonar som peikar dit hen at store ting er i ferd med å henda. Det hottaste ryktet om dagen er mellom anna at eit visuelt underhaldningsapparatus av til no ukjend karakter og storleik er i ferd med å ta form.
Read more