Posts

Obs obs, du som vil kjøpa billett på nett!

Dersom du vil kjøpa bilett på nett, må du hugsa på at du ikkje kan skriva billetten ut på din eigen printar eller få billetten tilsendt på epost. Billetten må hentast enten på ein 7-Eleven, Narvesen eller på eit godt gammalt postkontor av typen du finn til dømes i Sogndal (og nesten berre der etterkvart). Det er ikkje nok med post-i-butikk. Det betyr at dersom du bur langt vekke frå postkontor, Narvesen eller ein 7-Eleven, så må du få billettane tilsendt i posten.

Det er i dag ei veke og ein dag att til festivalstart, så om du har tenkt å kjøpa billett på nett og få den tilsendt i posten, så bør du gjera det so snart som råd, slik at du er sikker på at du får billetten din i tide.

Billettar som er att etter førehandssalet vil bli lagt ut i for sal i grinda frå og med første festivaldag torsdag. Desse vil kosta kr 550.-