Posts

It draws nigh! NIIIIIIIIIGH!

Under ein månad att! Leiinga på plass på Skau!

LT

Hi! Check out my bloggoliscious face!

Sommaren er definitivt her, og leiinga er endeleg på plass på Skau for å sikra at Fres Festival nok ein gong kjem til å finna stad, og at maten nok ein gang skal væra ekstra langreist! Leiinga oppmodar alle generelt og diftige Fresvikjer spesielt til å ta ein tur innom garden. Folk med ulike fagbrev; snikkarar, røyrleggarar elektrikarara og andre (blikkenslagarar?) er ekstremt velkomne! Utover  dette seier rykta at det i dei neste vekene vil verte intens aktivitet på det praktiske sovel som på det administratie planet på Skausgarden. New Fres Management!

Med litt hell vil det dukka opp ulike blogginnlegg her!

Ei veke igjen!

Kvart einaste sekund tek oss no eit sekund nærare årets Fres, seier ein spent og oppglødd Gunnar Husabø. Som følgje av tid/rom kontinuiteten er det no berre ei, ei, veke at til Fres Festival i den vetle bygda Fresvik på vestlandet sparkar igang. Etter det Nyhende har fått med seg kjem det i årets utgåve av denne heilfrekke festivalen til å verta ein variert meny til glede for nokon og einkvar. Det er faktisk venta at graden av oppgløddheit blant den jamne festivalpublikummar vil anta hittil uante proposjonar. Etter seiande vert det konsertar, teltbuing, ølpimping, fjordbading samt sunn skeptisk haldning til tofuhaldige produkt.

Artikkelen vert fortløpande oppdatert.

Innspurten er i gang

Festivalleiinga, representert ved Per Cliff og Gunnar rulla inn i Fresvikbygda i tre-tida i dag. Det første vi gjorde, var å reise innom bui og bunkre opp med lapskaus og sodd.  Dei yndige ekspeditrisene kunne fortelja at dei allereie er i gang med å fylla opp hyllene i påvente av festivalen.

Vi vart rørte til tårer av synet som møtte oss då vi kom opp til garden. Tunet var rydda og det hadde vorte sett opp gjerder ved Kafresn-luka og den no neddotne siloen. Inne i våningshuset var det oppreidde senger. Eigarane hadde til og med sett opp ei snøgg internettkopling (som no gjer det mogeleg å blogge frå garden).

-Fantastisk, sa PC.
Hovudscena
Vi gjennomførde ei rask synfaring av området der vi målte opp dei to scenene og kika etter potensielt bygningsmateriale.

Festivalleiar Ese kom i båt i sjutida, med ein representant for pressa. Vi varma opp lapssodden (merk: lapssodd skal aldri koka), og sette til livs eit herremåltid med flatbrød og smør attåt.  

-Smør er godt, sa PC

Etter synfaring nummer to sette vi oss til på verandaen med utsyn til fjorden og naut nokre kalde pilsner (sjølvsagt heldt både båtføraren og pressemannen seg klinkande edrue). Båtfolket returnerte til Systrond, og vi kunne la kveldsroen senkja seg over fresvikbygda.

Fresvik

Ein månad att til Fresstart!!

Tidevatnet nærmar seg for leiing og stab i universets frekkaste festival. Idet juni er i ferd med å verta juli er festivalsesongen på veg mot sitt uomtvistelege apex. Dette er i høgaste grad óg tilfellet i Fres Festival sitt hovudkvarter på Skausgarden i Fresvik, Sogn Indre. Det som for andre kan verka som det komplette kaos, er for Leiinga og deira kløktige stab, etterkvart som nettene blir lange og juli setter inn, det dei kallar Snurring – meir enn turmat. Sjølv om HQ pr idag ser ut som Dresden pr 1945, lovar Leiinga at Festivalen er på stø kurs mot den seremonielle opninga fredag 28. juli.

Nyhende lukkast natt til onsdag å få eit par kommentarar frå ein travel festivalsjef Lars Tore Skau.
– Phu! Det går fort i svingane no, men som dei seier, mellom anna i hovudstaden, ein kan ikkje laga omelett forutan å knekka eit egg eller tre. Til alt hell er leiinga i stor grad prega av singelheit; FresSS målte nyleg grada av i singelheit i Leiinga til å liggja rundt 75% pluss minus 5% konfidensinterval, noko som tillet oppofring av den heilt heilt sjeldsynte sorten, seier ein kontrollert om noko oppspelt Skau på felttelfon like ved Camp Stage.