Posts

Live blogging frå Skausgarden

Finst det nokon betre stad å tilbringe sommaren enn Fresvik? Truleg ikkje.

Opptrappinga til festival er i gong, noko som inneber intens synfaring, telefonering og spekulering på om infrastrukturen på garden er robust nok for å tole endå eit år med festival. Sidan måndag har representantar frå arrangørane vore til stades på Skau, og me kan melde at alt ligg til rette for at det blir festival i år også.

Tidlegare i veka vart det uttrykt bekymring for at medarrangør Grov har lagt ut på ein hasardiøs kajakktur i Sognefjorden, men så langt ser det ut til at han overlever dette. Arrangørane er altså snart fulltallige på Skau, og for dei som tilfeldigvis er i området er det berre å stikke innom. Og dersom de ikkje har anna å gjere, vil me instendig oppfordre at de melder dykk frivillig til å ta i eit tak. De vil få løn i himmelen, samt ei T-skjorte, dersom de stiller opp som vakter.

Read more