Innlegg

Må Fresn svelge kameler? (FOS 2007:2)

FresSB har tidligere ikke gått ut med sammenlignende analyse, ei heller analyse av statiske likevektsmodeller (komparativ statikk) der man setter festivalens natur eller beskaffenhet opp mot andre festivaler eller landområder det har vært naturlig å sammenligne med. Siden komparativ analyse er en viktig del av FresSBs virksomhetsplan for 2007 har vi valgt å konsentrere statistikkmelding 2:2007 nettopp om dette fagområdet. (For en innbundet utgave av Virksomhetsplan 2007: Med tall inn i solnedgangen, [FresSBBooks, 2007], send 1 mill. italienske lire samt en ferdig frankert bedriftspakke til FresSB, Skausgarden, 6896 Fresvik).

Les mer