Posts

Leiinga samla i Fresvik

17. juli 2007 vil gå inn i Fresviksoga som ein regntung dag. Omfanget av uteaktivitetar vart difor halde på eit heller beskjedent nivå. Dagen vart i hovudsak nytta til å bygge Fres-nettverket, mellom anna med eit møte på Fresvik Produkt (FP) og telefonisk kontakt med PA-entreprenørane i Ivory.

Utpå ettermiddagen kom festivalsjef Håvard, denne gongen i ein standsmessig Volvo, og vi samla oss på eit kaffi- og vaffelmøte med festivalsveisar og kompetent mann Robert Borlaug i nabobygda Feios.

I ni-tida kjem LT til gards, og heile festivalleiinga er endeleg samla. Med seg i bagasjen har han ein forleggjande haug festivalpass.

– Vi er i år ein dynamisk og tett samanvevd organisasjon, seier PC. – Nett som desse banda.

– Dette er gjennomtenkt, samtykker Håvard.

Så set alle seg ned med sine respektive datamaskiner og bloggar av hjartans lyst.

Dynamikk