Innlegg

Per på sagi

Etter mykje intens design og tankeverksemd rundt den nye sceneløysinga, vart det grilling av hamburgarar. Før vi, på telex på systrond, fekk tips om Per på sagi. Vi tok høvesvis tidleg kontakt med den omtalte Per (type sagi). Det viste seg at han var meir villig enn [name deleted], kva sponsing angår, og etter ein lang køyretur fekk vi tilgang til eit slags paradis av plank.

Vel attende på Skau, vart det ein del saging og snikring. Motorisk, så vel som manuelt.

motorsaging