Posts

RadioFres: Skyld i finanskrisa eller fattigmanns trøst? -en kvantitativ analyse av lyttertall og børsuro (FOS 2009:1)

Ny statistikk viser at RadioFres har flest lyttere når verdensøkonomien er i krise. Tall fra 2007 til i dag viser en klar negativ sammenheng mellom RadioFres’ lytterskare og Dow Jones-indeksen.[1] Det er imidlertid for tidlig å si om RadioFres er årsaken til finanskrisen, eller om lytterøkningen skyldes at RadioFres for mange er en erstatning for mors fang i krisetider.

Read more

Fresn best på trivsel (FOS 2008:1)

Fres Festival gjorde Sogn og Fjordane til det beste fylket å være i siste helg i Juli, 2007. Det viser Fres Statistiske bureau, FresSB sin levekårsundersøkelse fra samme tidsrom. Målingene viser også at konkurrerende arrangementer i stor grad taper terreng mot Fres Festival som trivselsskaper på landsbasis.
Read more

Store forskjeller i tallmaterialet (FOS 2007:6)

Etter lengre tids intens analyse, har FresSB funnet store avvik i det undersøkte tallmaterialet. Der man kunne forvente å finne større samsvar, viser det seg at avviket er størst.
Read more