Innlegg

Fresn.com! Back at last!!

,

Vevsidenes svar på Apollo 11 er endeleg attende!

Frekkare enn nokon sinne! Etter at IT-Noreg har fått sysla på i fred sidan starten på august 2006 vert ein no på ny nøydd til å revurdera kva som er gjeldande standard for nettsider om dagen. Støvskya etter tidenes mest proaktive nettbaserte forbikøyring har nemleg nett lagt seg, og langt framme i horisonten kan dødelege vevtegnarar skimta fresn.com idet den stig som fugl føniks opp mot cyberhimmelen. Fresn.com; eit nytt paradigme kva frekt design og heilintegrert brukarvenlegheit vedkjem er endeleg attende for å gjera arbeidsdagen kortare og internettlivet generelt lysare.

Etter seiande er denne straumlinjeforma og heilvalide festen av ei nettside eit resultat av ein lang og spanande prosess som mellom anna har involvert eit tett tverrfagleg samarbeid mellom Fres IT og designbyroet Fresvik Says. Det var to opplagde representantar for desse to organa i fresorganismen som onsdag kveld møtte eit heiltent presseoppbod for ein latte og ein prat på puben på Vangsnes.

-Vi kan ikkje sei anna enn at det er meir enn herleg å endeleg kunna legga ut denne nettbabyen. Den vart som de kanskje allereie har fått med dykk unnfanga under dette tette og til tider lett erotiske samarbeidet mellom Fres IT og Fresvik Says, sa ein tydeleg letta Gunnar Husabø, leiiar for Fres IT idet han gurglar ned fire Olden med kolsyre og eit
hint av Lime. -Vi håpar at sida vil væra til glede for potensiell festivaldeltakarar, fresviker og alle andre som måtte snuble innom for å nyta utsikten, vert det i ein jovial tone lagt til av ein ulasteleg antrekt Per Christian Grov frå det framadstormande designbyroet Fresvik Says.

Nedetid på fresn.com?

,

Observant festivaldeltakar varskua leiinga!

Det var mandag morgon inneværande veke at leiinga vart varskua om at fresn.com, sjølve sentralnervesystemet i Fresorganisma var nede for teljing. Eit medlem av leiinga mottok nemleg kl 09:29 mandag morgon følgjaande melding pr SMS: “fresn.com er dau”.

Den alltid djerve og dynamiske leiinga fekk denne meldinga sporenstreks overbrakt IT-avdelinga som i sin tur fekk kasta seg rundt. Det var ikkje lenge gått før Gunnar Husabø og hans skarpskodde disiplar ved IT-avdelinga hadde fått sida opp att å gå. Nyhende lukkast natt til tirsdag å få Husabø i tale.

– Det er klart at denne mandagsmorgonen vart noko meir stressande enn vanleg, men slik må ein og rekna med når ein skal drifta ei ung og dynamisk kunnskapsbasert ITorganisasjon med spanande arbeidsmiljeu samt karrieremoglegheiter for den rette, seier ein småstressa men klar Husabø på hustelefon frå Fres HQ, Skausgarden, Fresvik.

fresn.com ekspanderar. Igjen.

,

Ny og oppklårande underside til allereie lettfatteleg nettside.

Det var i ei rosa sky av gledde og pasjon at IT avdelinga på Fresn, ved IT sjef Gunnar Husabø natt til tirsdag kunne klyppa navlestrengen til den nye frequently asked questions undersida på fresn.com. På denne sida vil den ivrige festivaldeltakar kunne hente inn viktige data om korleis ein skal komma seg til Fres Festival 2006, når den er, kva ein skal ha med seg og so bortetter.

Det er som eit meir eller mindre direkte resultat av smarbeidet mellom IT avdelinga og Fresstatistisk avdeling, ved øyvind Vormeland Salte at denne informasjonstekniske babyen no er fødd. Mange i dagpressa har allerie reist seg i ei blanding av undring og begeistring og ropt synergi! synergi!, men på ei ekstraordinær pressekonferanse i samband med opninga av FAQ-sida var Husabø og Salte, representantar for høvesvis IT og Fresstatistisk avdeling, raskt ute med å dimmitere slike motebegrep til fordel for dei gode gamle hardt arbeid, ståpåvilje og forsaking av familie og privatliv.

– Det er klart at det er lagt ned mykje arbeid her, men vi følte at det var festivaldeltakarens rett og ikkje minst ønskje å få løpande oppdatering om det praktiske kring avviklinnga av Fres Festival 2006. Vi er difor opptekne av å få inn fleire innspel og spørsmål frå befolkninga, seier ein oppglødd Husabø til det store presseoppbodet.

– Ein god FAQ er som språket, heile tida i utvikling, heile tida vert nye aspekt generert og vi vil difor kontinuerleg oppdatera FAQen med nye svar. Det er difor oppretta ei dedikert mailadresse der nyfikne festivaldeltakarar kan sende inn sine velformulerte spørsmål, seier V Salte idet han banar seg forbi mikrofonstormen og blitzregnet utanfor Fres HQ.

Spørsmål til FAQ, Fresquently Asked Questions kan sendast til faq@fresn.com