Innlegg

Leiinga anbefalar 3.0

,

Endeleg håp for dei som ikkje kjem seg opp om morgonen!

Kven har vel ikkje kome for seint til festival eller jobb som følgje av forsoving? Dette kan ein no med største lettheit unngå …

Les mer