Posts

Sterke avsløringar frå statistikkbyrå

Den første rapporten i serien Fres’ Offisielle Statistikk landar på bordet til festivalleiinga med eit brak, i ei elles roleg pinsehelg.
Bureausjef øyvind Vormeland Salte kunne i dag publisere den første statistikkmeldinga frå FresSB. I meldinga vert det avdekka at interessa for musikken ved festivalen er urovekkande fråverande. Denne tendensen er utløyst av verdiendringar og IKT- og medievanar blant dei unge i samfunnet.

Klikk her for rapport

-Kalde, beintøffe fakta, skriv Salte i eit postkort frå Bygdøy.