Innlegg

Fres Festival endrar kurs!

Festivalgjengarar i sjokk etter at vidgjeten musikkfestival i Sogn Indre vert litteratur og sakprosa festival! Mang ein festivalgjengar og musikkelskar i Indre Sogn og landet elles sette kaffi, juice og anna i halsen då dei på si daglege morgonsurfing innom fresn.com (eller.no) fekk den dramatiske nyhenda om at Fres Festival frå og med i år totalt endrar konsept. Festivalen som tidlegare år har vore ein fest for folk som set pris på rock, telt, lettsinn og brygg, har no totalt endra kurs og kjem til å verta ein festival med fokus på litteratur og sakprosa.

Det er og på det reine at festivalen med det vert flytta frå den joviale og lettsindige Skausgarden til dei langt meir passande lokala til Leikanger Folkebibliotek. Som følgje av høge utgifter til leige av lokalitetar vil det tilkomma eit svakt prishopp på fem hundre spenn pr festivaldøger, og innlosjoering vil ikkje væra innkludert i prisen. Det vil i følgje festivalleiinga ei heller verta høve til å nyta medbragt, sidan Leikanger Folkebibliotek ikkje tillet dette. Leiinga på si side meinar dei framleis har gjort ein bra deal sidan biblioteket kjem til å stilla med nytrekt nypete og kjeks, som det vil verta moglegheit for å innta mot ei lita godtgjerdsle.

Det var ei strålande fornøgd festivalleiinga som natt til tirsdag møte opp på ei monstørst ekstraordinær pressekonferanse for å svara på spørsmål om denne endringa av konseptuell retning for Fres Festival.

– Vi i leiinga er ekstremt nøgde med dette valet vi no etter eit kjapt møte har teke. Fresn slik vi hugsar den frå føregåande år var for sovidt artig, men vi følte at jovialiteten og lettsinnet var i ferd med å ta overhand. Fres Festival var rett og slett i ferd med å verte for triveleg, seier ein strikkevestbekledd Gunnar Husabø frå andre sida av ein tekopp med det som må ansjåst som ei svak til moderat mengde mjelk og søtningstilsetjing.

– Vi har etter råd frå eksterne konsulentar no komt fram til at å dedikera ei heil helg til å verkeleg gå i djupna på strukturar, dynamikkar og kontemprære strømningar i modernistisk sovel som tradisjonalistisk litteratur og sakprosa på Leikanger Folkebibliotek, vil falla i vel so god smak som grilling, chilling, musikkdigging og godstemming på Skausgarden i Fresvik. Vi føler og at ein langt høgare billettpris vil gjera sitt til å forsyna Nye Fres Festival med ein ekstra porsjon seriøsitet og kredibilitet, seier ein vadmelsbekledd Lars Tore Skau frå bak lesebrillene.

– Vi har kun ein ting å sei til alle bokormane der ute; Spenn dykk fast! Det vert vill litteraturaction på biblioteket siste helga i Oktober! Dette kjem til å ta flatt av! serier ein kakhikledd Per Christian Grov i vill ekstase over å få lov til å fordjupa seg i kontemporære sovel som klassiske forfattarar ei heil helg til endes.

Les meir her.