Innlegg

Leiinga Anbefalar 2.0

,

Fre(s)dagen vert ikkje heilt den same utan.

Mo's Bacon Bar

I beste fredagsmagasin-stil slo leiinga for Fres Festival i Fresvik til med nok ei kulinarisk anbefaling til glede for nye og gamle lesarar. Etter førre veke sin suksess, Baconnaise, fleskar leiinga no til med baconsjokoladen Mo´s Bacon Bar! Få om ingen hadde vel trudd at ein slik kombo var mogleg på komma på, men leiinga er djervare enn som so, og etter ei lita veke med intens googling kom dei fram til denne godbiten. Debatten let ikkje vente på seg, og på internettet sine tallause fora gjekk debatten alleie lågt og litt høgare enn lågt om dette kan tolkast som nok eit teikn på at leiinga er storkapitalen sin diegris.

Les mer