Som friviljug på Fres Festival deltek du i ei eller fleire av dei oppgåvene som skal løysast for at festivalen skal kunne arrangerast. Du treng ikkje å ha festivalerfaring frå før, men at du har eit smittande godt humør enten sola skin eller det høljar ned, set me umåteleg stor pris på. Me forventar at du møter opp til avtalt tid og bidreg så godt du kan til arbeidsøkta er over. Som belønning gir me deg eit festivalpass, fantastisk musikk og evig takksemd.

Alle søkarar må vere fylt 18 år før 22.juli, 2015, og det er sjølvsagt ikkje tillate å nyte alkohol medan ein jobbar.

Har du lyst å vera frivillig på Fres Festival? Fyll ut skjemaet under!

Namn

E-post

Telefon

Har du kommentarar? Til dømes kva du ønskjer å gjera?

Skriv inn følgjande kode for godkjenning av meldinga: captcha

Eller ring Gunnar på tlf: 971 82 327