Spørsmål og svar om Fres Festival.

 

Når går dette heilfrekke arrangementet av stabelen?

Fres Festival 2015 går av stabelen torsdag 23.juli og varar til søndag 26.juli. Rydd kalenderen.

Kvar er dette Fresvik?

Fresvik er lokalisert på sørsida av Sognefjorden, knappe to mil aust av det famøse ferjeleiet Vangsnes.

Korleis kjem eg meg til Fresvik?

Kom deg til Vangsnes og reis knappe to mil vidare innover fjorden. Vi vil anbefale buss, som bl.a. går klokka 16:05 på torsdag og fredag. Sjå nærare forklaring i vår eigne “korleis kome deg til Fresvik”-guide.

Kva kostar inngangsbilletten?

Du kan anten kjøpa festivalpass, som gjev adgang til alle konsertar samt overnatting på campen frå torsdag til søndag, eller dagspass for laurdag. Prisane ser du på billettservice

Kva er aldergrensa?

Fres Festival har 18 års aldersgrense. Er du under 18 år kan du kun komma inn i følgje med ein av forledra dine.

Kva skal eg ta med?

Telt, mat, drikke, topp humør (merk: ikkje topptur-humør)!

Kan eg eta/oppbevara tofu?

Nei.

Kva artistar/band kan eg oppleva?

Lista over band som kjem på Fres Festival finn du her. 

Kva fasilitetar kan Fresvik tilby?

Fresvik kan by på fotballbane, kyrkje, kai, Fresvik Produkt, venterom, butikk samt ein årviss festival, Fres Festival, som er der du kjem til å opphalde deg i staden for alle plassane nemnt tidlegare i denne lange og noko merkeleg konstruerte og smått transenderande setninga her.

Kor lenge får vi lov til å vera oppe?

Til 23.15.

Får vi mat?

Ain’t no such thing as a meal that’s free. Detter gjeld og for Fres Festival. Ta med din eigen vel! Det vi derimot kjem til å stilla med er rikeleg med grillar slik at folk kan få anledning til å grilla E-Colien ut av sine respektive Gildeprodukt eller kva anna ein har tenkt å grilla.

Kvar skal vi sova?

Er du blant dei som finn det heilheitleg å sova på festival, skal dette gå føre seg i telt på campen.

Er det lov å dela telt?

Ja.

Er det lov å klatra på siloen med livet som innsats?

Siloen har rast saman; ergo går det ikkje an å klatra på han. Det er til ditt eige beste.

Kva er ein poll?

Kort innføring.Dette er, etter undersøkingar gjennomført av IT-avdelinga og statistikkavdelinga på Fresn – høvesvis FresIt og FresSB, noko svært mange (77 i skrivande stund) lurar på. Ein poll er ei måling av kva folkesetnaden, i vårt fall representert ved festivaldeltakarar, meinar om foreliggande kasus, sak, hending etc. Dette gjer ein (og med ein, meiner vi firma som til dømes Synovate MMI eller FresSB) ved å stilla eit spørsmål til eit utval av folkesetnaden (les festivaldeltakarar). Dette utvalet av folkesetnaden/festivalddeltakarane kallar ein gjerne ein sample (for å få litt engelsk schwung over det). Kort og godt, ein poll skal måla kva folk meinar om det pollen har som mål å måla. Kva no det enn måtte være. Ein vil òg gjerne sleppe å gå rundt å spørja kvar jævla ein.—Den fyrste poll eg høyra fekk, var mor sin poll ved vogga.Øyvind V. Salte, statistisk ansvarleg, Fres Festival 2006

Kva er ein raider?

Ein raider (eigentleg “rider” (eng.)) er ei påteikning til ein kontrakt som listar opp ting artisten krever frå arrangøren. Desse tinga skal befinna seg back stage når artisten kjem til konsertstaden.

Kva begrensingar fins det i raiderpunkt, utover tofu-forbodet?

Kva du vel å setja på raideren din om du skal spele på Fres Festival er det kun fantasien som set grenser for. Kva du faktisk får når du spelar på Fres Festival er det kun Leiinga som set grenser for. Denne grensa er rekna for å væra ei av dei lågaste målbare grensene i verda.

Kan man sette opp “Raider” (no kjent som “Twix”) på raideren?

Det må ein gjerne gjera. Syner ellers til punktet ovanfor.

Går det ikkje an å kjøpe dagsbillettar til torsdag eller fredag?

Nei. Ikkje til Fres Festival, i alle fall.

Har du spørsmål som ikkje er besvarte her, ta kontakt.