Offisiell statistikk og analyser basert på statistikk skal gi allmennheten, næringslivet og myndighetene kunnskap om samfunnets struktur, utvikling og virkemåte. Slik kunnskap styrker demokratiet, og gir grunnlag for bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling.

Fres Statistiske Bureau (FresSB) er Fres Festivals statistikk- og analyseorgan. Hovedmandatet til FresSB er å klare opp i og analysere aktuelle problemstillinger tilknytta festivalen. Slik analyse hjelper oss å forstå vår fortid, nåtid og framtid – og å orientere oss i en tidvis uoversiktlig festivalhverdag. Det er nærliggende å si «FresSB — først og fremst for å forstå hva som skjer». Vi sier heller «FresSB — skikkelig god analyse».

Publikasjoner

[catlist ID=260 numberposts=-1]

Ord fra sjefen: Det er ingen I i lagarbeid

Statistikksjefen

Statistikksjefen

Å lage statistikk er lagarbeid. FresSB har mange dyktige medarbeidere innenfor forskning, analyse, IT, design og kodeknekking. Hver og en av medarbeiderne er som maur i en maurtue. Og liten tue kan som kjent velte stort lass. Et slikt lass kan man ikke dra alene – det er som sagt teamarbeid. Hvis vi ser FresSB som et hus, som holdes oppe av søyler har human resources alltid vært vår fremste asset. Vi har et bredt fokus på å gjøre hverandre gode – og å bryte lydmuren. I en menneskepyramide er alle like viktige – og FresSB er – med flere like viktige medarbeidere som gjør hverandre gode med et bredt fokus på team spirit – som en pyramide. Av like viktige mennesker. I FresSB vet vi at det bokstavlig talt kreves forskjellige typer strøk for å male verden. Derfor har vi et proaktivt og modig, bredt fokus på teamwork og global excellence innen human resources.

Øyvind