Fres Festival har 18 års aldersgrense. Dersom du er under 18 år, kan du kun komma inn i følgje med ein av foreldra dine.

  • Forelder må opphalda seg på festivalen so lenge personen under 18 år er på festivalen.
  • Både forelder og den som er under 18 år må kjøpa billett til festivalen.
  • Både forelder og den som er under 18 må oppgi namn og telefonnummer når dei hentar billettband i inngangen.
  • Dersom person under 18 år eller forelder er berusa, vil begge bli bedne om å forlata festivalen.
  • Personar under 18 år kan ikkje overnatta på festivalområdet.