Takk

,

Fres 2010 hadde ikkje vore noko utan desse. Les mer

Programmet er offentleg!

,

Program Fres 2010

Programmet er no tilgjengeleg for den nyhendehungrige ålmenta. Som oppvakte lesarar kanskje har registrert, har dei fleste av artistane vorte presenterte tidlegare. Unntaket er wannabe-pønk-bandet Bombeklüchter, som i år — som i fjor og åra før — er første band ut på fredag. Med ikkje reint lite glede og stoltheit presenterer vi det mest heilstøypte programmet i festivalen sin seksårige historie.

Fres Festival takkar Vik Sparebank og Vik kommune!

, ,

Fres festival 2010 får kulturmidlar frå Vik kommune og stønad frå Vik Sparebank. Vi vil gjerne takka kommunen og banken, og nytta høvet til å påpeika at Vik kommune er ein framifrå kommune å arrangera festival i, og at Vik Sparebank er ein tilsvarande framifrå bank å ha pengane sine i. Fres Festival både nyttar og anbefaler båe til alle former for kommunale og fiskale behov.

Live blogging frå Skausgarden

Finst det nokon betre stad å tilbringe sommaren enn Fresvik? Truleg ikkje.

Opptrappinga til festival er i gong, noko som inneber intens synfaring, telefonering og spekulering på om infrastrukturen på garden er robust nok for å tole endå eit år med festival. Sidan måndag har representantar frå arrangørane vore til stades på Skau, og me kan melde at alt ligg til rette for at det blir festival i år også.

Tidlegare i veka vart det uttrykt bekymring for at medarrangør Grov har lagt ut på ein hasardiøs kajakktur i Sognefjorden, men så langt ser det ut til at han overlever dette. Arrangørane er altså snart fulltallige på Skau, og for dei som tilfeldigvis er i området er det berre å stikke innom. Og dersom de ikkje har anna å gjere, vil me instendig oppfordre at de melder dykk frivillig til å ta i eit tak. De vil få løn i himmelen, samt ei T-skjorte, dersom de stiller opp som vakter.

Les mer