Kalamazooooooo! Programmet e heeeeeeer!!!

Etter eit knapt år med intens venting frå Noreg og norden elles er Fres Festival 2007 programmet endeleg frigjort! I det som berre kan bortforklarast som ei forykking i tid/rom kontinuiteten vart det endelege programmet for den kredible festivalen Fres Festival i den vesle vestlandsbygda Fresvik natt til laurdag endeleg gjort offisielt! Bookingfolk over det ganske Grunerløkka har etter seiande allereie meldt seg til sitt lokale NAV Arbeid kontor på jakt etter dagjobbar etter at dei har sett det som berre kan sjåast på som det ultimate festivalprogram. Her er alt frå støy til sumarpop, med ein god dose punk, rock og bluegrass dandert over det heile, skal vi tru ein til dels ekstatisk Gunnar Husabø frå leiinga.

Programmet kan sjåst, nay, opplevast heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer.

Takk for Fres

Det skal lett innrømmast at blogginga og generell oppdatering av nettsidene svikta noko dagane før, under og etter festivalen. Dette skuldast i all hovudsak at Fresn gradvis flytta seg frå å vere ei side på cyberspace (www.fresn.com) til å bli ein ekte festival i kjøt og blod.

Vi har brukt dei siste dagane på opprydding, og fresnleiinga skal no gå inn i seg sjølv, oppsummere og vurdere og sjå fram mot ein eventuell ny festival neste år. Delar av nettsidene kjem sannsynlegvis til å verte lagde på is ei stund framover, men vi vonar folk vil komme med innspel på foruma og andre nettstadar (som til dømes myspace, facebook, underskog, youtube og whatnot).

Vi vonar også at folk som har gode bilde dei har lyst til å dele kan sende oss dei (til dømes til gunnar.webmaster@fresn.com), så vi får lagt ut eitt eller fleire galleri frå årets festival på sidene.

God Fres = Trygg Fres

Orging

Tysdag har vore ein dag med mykje telefonisk kontakt og logistisk arbeid.

Den store scenedagen

Mandag var den store scenedagen, då scenegolvet vart løfta opp på den spesialtilpassa ramma. Den store strongman-konkurransen vart vunne av Torjus, som løfta eit hjørne åleine. Til hjelp hadde vi traktoren og ein god dose kløkt.

Festivalmannemann Robert Borlaug kom seinare på kvelden og approberte løysinga. Det heile vart feira med eit hamburgarmåltid det kjem til å gå gjetord om i Fresvik i fleire veker.

 Fres ut for i kveld.