I kjølvatnet av Myhrik™ og Husabø med vener sine noko namedroppande og musikkunskapsbriefande artiklar vil eg no abstrahera det heile litt ned med ein liten artikkel som faktisk handlar om Fres Festival 2006. På sett og vis. Det skal handla om to…

To...

To...

Fres Festiavl 2006 nærmar seg. Som den opplyste lesar har fått med seg var det ein Fres Festival i 2005 og. Den som meistrar aritmetikk vil raskt væra på pletten og påpeika at Fres Festival 2006 med dette vert den andre i rekka. Dette kan utrykkast på ei rekke ulike måtar; den tradisjonelle Fresn Nr. 2, den meir urbane Fres #2, den imperiale Fres II, den regale, Fresn den Andre, den anglofile Fresn the 2nd, eller eventuelt dei meir matematiske variantane (Fresn+Fresn)= 2Fresn eller (Fresn x Fresn) = Fresn2.

Som de ser er talet 2 som stikk seg fram her. Talet to, eit tal vi alle kan lika.

Lat oss starta med matematikarane. Dei elskar to. Ein kan kanskje spørja seg kvifor, men om ein tenkjer litt etter er jo talet to trass alt det første talet ein kjem til som kan skapa litt action. Å lefla med ganging og plussing av nullar vert likaso ikkje heilt vilt. Med mindre du er ei datamaskin, that is. ( Eg vil her unngå eit betent tema ved å ikkje utdjupa korvidt det er snakk om PC eller Mac, og kven av desse to som måtte væra best.) Men i og med talet to dreg det seg til. Dersom ein gangar eit tal med to, vil ein, viss og berre viss talet er eitt eller meir, automatisk enda opp med eit produkt som er dobbelt so stort som det var før multipliseringa fann stad, noko som kan pirra ein kvar matematikar til grensa til orgamse.

Men det er jo ikkje berre kalde realfag talet to vekkjer i oss. Talet to kan vekkja varme og trivelege kjensler i dei fleste. To er jo det minste ein kan væra utan å væra åleine. Dette gjeld naturlegvis berre for kulturar der polygami ikkje er i vinden, eller dersom ein er medlem i ein ”fritidsklubb” i Trondheim. Neinei, eg meinar sjølvsagt to som i par. (Her vil nok matematikarane i vill iver skjæra inn med meldingar som; ja to er det første partalet vi møter, og det er jo spanande fordi blahblahblahblahblahblahblahblhlhab i motsetning til primtal blahblahblahblahblahblabh osvosvosvosv.) Å væra ein del av eit par medfører gjerne generell trivsel på fleire nivå, og består ofte av ein gitt kombinasjon av kjønn og alder alt etter kva legning og turn ons som herskar innan det aktuelle paret. Tilstrekkeleg grad av gjensidigheit er ofte og foretrekka og. Anyway, par er to, og to er feitt!

Men det fins og ei meir anatomisk tilnærming til to, og denne tilnærminga syner seg å ha ein grunnleggande appell til mange. Herunder underteikna. Det er jo som kjent eit uattdriveleg faktum at folk (flest) gjerne kvittar seg med alt dei legg i seg av næringsstoff. Dette kan ein kvitta seg med via nr ein eller, jepp, nr to. Det synest òg å herska ein konsensus i folket om kva som er kva. Vi skal sløvsagt konsentrera oss om nr to., og kanskje endå viktigare, den produktserien som nr to kan legga for dagen. Vi snakkar her om superklassikarar som fekal, lorr, lost, lort (Lord of Re Things?), drit, mannskit, livsfarleg kabel, pudding, sigar, neger, flaske, pakke, fax, bajs og ikkje minst folkehelten bæsj. Hehe.

Det som er det mest festelege med denne nr to sin fekale familie er ikkje nødvendigvis at dei stinkar heilt forjævlig og kjem i allskens talentlause former, fargar og konsistensar. Det er heller det at om vi ser stort på det, og det gjer vi jo, so er faktisk bæsj det einaste vi som menneske kan produsera meir eller mindre heilt av oss sjølve! Det seier meir om menneskerasen, jordas herskarar, enn om bæsjen. Hugs å ete! Heri ligg bæsjen sin grunnleggande kvalitet samt det faktum at bæsj aldri kan verte umorsomt. (Legg for all del merke til at underteikna i det førgåande ressonementet på aller frekkaste vis har utelate menneskelege topp-produkt som til dømes piss, blod ,sperm, svette, lymfe, puss, saliva, tårer, talg, hår og neglavfall, flass i ulike utgåver samt kva enn det blanke stoffet ein finn inni vassblemmer er (er det kanskje vatn?!))

Men for å runda av denne semibarnslege utgreiinga om talet to og meir må eit viktig spørsmål besvarast. Nemleg, kva i all verda har dette svadaet med Fres Festival 2006 å gjere?!?! For å besvara det kan eg kort oppsummera, i to punkt, kva talet to betyr for oss i Fresorganismen. Nr ein; når årets festival klappar til kai, har vi arrangert to festivalar, og det er ein fordobling frå ifjor. Nr to, vi vil gjerne at det til årets Fres Festival skal komma TO gonger som mange festivaldeltakarar som i fjor! Det vil seie sånn oppunder… åtti?

Kjære festivaldeltakar, vel møtt!

Håvard Ese Eliassen. Andrekommanderande festivalleiar.
e-post: haavard.ese.eliassen@fresn.com
Publisert 27.04.2006