1. Gi “røyk” til søskenbarnet til Feilert for så å parkere han i bagasjerommet på caddien
 2. Tjuvkople det elektriske anlegget, og fóre Berta med straum (ho treng det)
 3. Spytte flammer, og andre spyttbare element (t.d spytt)
 4. Legge kabel. Det vere seg straum, vatn, eller berre ordinere ekskrement
 5. Sove i telt (gjerne i lag med nokon du liker, eller berre for å ete pølse)
 6. Røre ved bar hud
 7. Designe t-skjorte
 8. Prente t-skjorter
 9. Selje t-skjorter
 10. Fortelje dei andre at du også kjem til å lage t-skjorte neste år
 11. Laga andre rekvisittar, og følgje punkt 7-10, berre med andre produkt enn t-skjorter…
 12. La GPSen navigere deg frå Fresn og heim.
 13. La Gunnar navigere deg frå Fresn og heim
 14. La Gunnar fortelje ein ting eller to, om ein ting eller to. Han kan det nok
 15. Spørje Gunnar om kor det eigenleg var han fann stikkebagen
 16. Humre over det faktum at du allereie visste at svaret var: Under podiet
 17. Løyse ein knute, ei gåte eller eit kryssord
 18. Bli full
 19. Få hangover (bakskjetfyllja, for lesarar frå Sandane og omegn)
 20. Bli full ein gong til
 21. Eller ta seg ein vørter
 22. Bygge naturdass
 23. Bygge scene
 24. Plante bygg og havre
 25. Bygge steinovn og lage “ekte Italiensk pizza”! (gsus)
 26. Skade eit lem, eller reise til Lem og tilbake
 27. Ro ein gummibåt frå campen og ned til vatnet (NB! Det vil sei på gras og asfalt)
 28. Bære gummibåten oppatt til campen
 29. Konstatere at gummibåt eigentleg var meir stas når ein var 8 og skulle berre ro i vatn
 30. Ta det med ro
 31. Vere hovudårsaken til at Fresvik opprettar eige policesquad
 32. Vere den som tilkallar desse
 33. Bli arrestert av nyoppretta “Fresvik Police Squad”, og tilbringe resten av tida i hjå dei
 34. Arbeide for leiinga
 35. Innsjå at leiinga er ein gjeng med slavedrivande fascistar
 36. Innsjå at det blir ikkje Fresn utan leiinga, og bite tennene saman
 37. Få vondt i tennene på grunn av samanbitinga som arbeidet for leiinga medførte
 38. Tenke: Kven er eg? Kva gjer eg her? Ville Trygve Apalset respektert meg for dette?
 39. Tenke: Kven i helsike er Trygve Apalset?
 40. Køyre båt frå nærliggande metropolar (t.d. Frønningen)
 41. Spele i band, gjerne i Vulva
 42. Vere publikum, gjerne naken
 43. Få ein idé
 44. Forkaste ideen
 45. Få ein ny idé
 46. Utføre sistnemnde
 47. Ete mat (dette bør du gjere fleire gonger)
 48. Bytte namn.
 49. Bytte attende til ditt opphavleg namn.
 50. Lese Fresn Daily
 51. og, vitje www.fresn.com (om du framleis lever når Fresvik får WLAN)

Listemakar: Joachim Laberg
Publisert 17.04.2006