Artiklar
For dei som likar informasjonen intellektuelt stimulerande og grundig gjennomarbeidd.

Dei fleste av artiklane er hauggamle. Kven veit kva som står i dei? For å vere på den sikre sida seier vi difor at artikkelforfattarane sjølve står ansvarlege for tekstane, som ikkje må oppfattast som eit uttrykk for festivalleiinga sine standpunkt.

2016

 

2010

2008

2006