Programendring!

Grunna sjukdom utgår Bombeklüchter. Bloody Beach er flytta til torsdag og kjem til å opna Fres Festival 2012. Sjå elles komplett prorgam med speletider.