Kjøp kjøtet ditt på Fres Festival

Det vil skje kjøttransaksjonar på Fresn

Det vil skje kjøttransaksjonar på Fres'n

Vi kan med glede meddele at Vikja kjem til å selje kjøt på årets Fres Festival. Kjøtet vil, etter det vi har fått vite, komme i form av pølser og burgarar. Chow Down!