RadioFres: Skyld i finanskrisa eller fattigmanns trøst? -en kvantitativ analyse av lyttertall og børsuro (FOS 2009:1)

Ny statistikk viser at RadioFres har flest lyttere når verdensøkonomien er i krise. Tall fra 2007 til i dag viser en klar negativ sammenheng mellom RadioFres’ lytterskare og Dow Jones-indeksen.[1] Det er imidlertid for tidlig å si om RadioFres er årsaken til finanskrisen, eller om lytterøkningen skyldes at RadioFres for mange er en erstatning for mors fang i krisetider.


RadioFres best når økonomien er verst
Figur 1 viser sammenhengen mellom utviklingen i verdensøkonomien og lyttertallene for RadioFres-sendingene.[2] I begynnelsen av observasjonsperioden, fram til mai 2008, hadde RadioFres få treff på internettet og få abonnenter. Dow Jones-indeksen var derimot stabilt høy i hele perioden. I mai 2008 begynte imidlertid verden å merke en gryende finanskrise, samtidig som lyttertallene til RadioFres skøyt i været.

I august samme år sank interessen for RadioFres kortvarig, samtidig som verdensøkonomien hadde en tilsvarende kortvarig oppgangstid. Etter dette har RadioFres hatt stabilt høye lyttertall, mens verdensøkonomien har vært i fritt fall.

2009_1_figur1a

Er RadioFres årsaken til finanskrisa?
Forbindelsen mellom verdensøkonomien og RadioFres synes så klar at man vanskelig kan stille spørsmål om det virkelig er en sammenheng. Det er imidlertid to spørsmål som melder seg: a) er RadioFres skyld i finanskrisen eller b) er RadioFres en emosjonell sutteklut og trøstens havn når verden går ad undas?

Det finnes gode, viktige og tungtveiende argumenter som støtter begge teorier. En mulighet er at Dow Jones synker fordi aksjemeglere og finansanalytikere bruker all sin tid på RadioFres sine podcasts. Dette vil i så fall bety at de såkalte ”råtne lånene” (subprime-lånene) som ofte nevnes som årsaken bak finanskrisen, kun er et resultat av at de ansatte i finansforetakene i USA var opptatt med å kaste seg på podcast-bølgen, og dermed manglet konsentrasjon i arbeidet.

Den andre muligheten er at RadioFres ikke er skyld i finanskrisen, men en viktig sikkerhetsventil for mange lyttere, og et fast holdepunkt som skaper trygghet i en ellers urolig tid.

Videre analysearbeid er nødvendig
Hvilken av de to mulighetene som harmonerer best med virkeligheten vil vi kanskje aldri vite. Det som er sikkert er at den tid er forbi da man analyserte finanskrise og børsuro uten å sjekke hva som skjer på RadioFres’ podcasts. Også Fres Statistiske Bureau må gå i seg selv etter denne avsløringen, og vil dessuten analysere avføringsprøver fra samtlige ansatte på lavere nivå for å unngå spekulasjoner.

 

 

Øyvind V.S.
Bureausjef
Fres Statistiske Bureau, FresSB
e-post: statistikk@fresn.com

[1] Dow Jones-indeksen er en indeks for handel med industriaksjer i USA. Den brukes svært ofte som en indikator på tilstanden i amerikansk (og dermed også verdens) økonomi. Se også http://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average.
[2] Figuren viser endring over tid i antallet personer som abonnerer og hører på RadioFres, samt endringer i Dow Jones-indeksen. I analysearbeidet er lytter- og indekstallenes naturlige logaritmer benyttet. Mer om logaritmer og bruken av logaritmer i statistisk analyse finner du her: http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithm.

 

——————————————————————————–

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] lyartal. Statistkk meldinga føreligg som alltid på smekkert riksmaal, og kan nytast i si heilskap her. RadioFres General stiller seg […]

Comments are closed.