It begins!

Fres Festival 2009

Fres Festival 2009 -- nytt år, ny logo

Kjære Fresvikjer, festivalentusiastar, arbeidsledige og andre hardt prøvde individ! Nok ein gang er det i ferd med å henda. Nok ein gang vert det rapportert om fire merkelege personar snakkar eit uforståeleg språk over pilsner, fernet og notatblokker på den mest uheilage av uheilage pubar; Café 33.

Nok ein gang vert det fanga opp signal frå underverda om at dyret er i ferd med å vakna or vintersvevnen for nok ein gang å redda festivalsommaren, berre for deg. Etter å ha lege slumrande sidan sidan siste helga i juli, har det dei siste vekene blitt rapportert om at eit svakt svakt teikn til puls har blitt høyrt frå Fresorganismen sitt mest vitale organ; Leiinga

5 replies

Comments are closed.