Nesten klart til festivitas

Det har vore noko hektisk her i Fresvik i det siste, så for å gjere det enkelt, skal eg berre lime inn nokre dårlege mobilbilde (av stauring, dobling av urinalkapasitet o.l.):

SagingStauringPissoir