Fresn best på trivsel (FOS 2008:1)

Fres Festival gjorde Sogn og Fjordane til det beste fylket å være i siste helg i Juli, 2007. Det viser Fres Statistiske bureau, FresSB sin levekårsundersøkelse fra samme tidsrom. Målingene viser også at konkurrerende arrangementer i stor grad taper terreng mot Fres Festival som trivselsskaper på landsbasis.

Høyeste score noensinne på FresSBs trivselsindeks

FresSBs levekårsundersøkelse for perioden 28.-29 juli 2007 viser at Sogn og Fjordane var det beste fylket å være i perioden. Analysen av tallmaterialet har tatt tid, men det kan nå slås fast at Fres Festival er årsaken bak den enorme trivselen i fylket i nevnte periode.

Figur 1 illustrerer resultatet. FresSB har utarbeidet en trivselsindeks der høyere fylkestrivsel gir høyere score. Jo høyere trivsel, dess større areal på ”trivselssirkelen” jfr. figuren.

Figur 1

Figur 1

Fylket var best med den klareste marginen i hele undersøkelsens historie, og resultatene er signifikante langt utover de nødvendige feilmarginene.

Fres Festival sin rolle som trivselsskaper.

Går man tallene nøyere etter i sømmene, ser man at trivselsøkningen i hovedsak – for ikke å si alene – kommer fra Fresvik, Sogn, Indre. En isolert økning i trivsel i bygda denne helgen var så stor at en revisjon av trivselsindeksskalaen var nødvendig. Analyse av bakenforliggende forhold viser at trivselsøkningen må være et resultat av festivalen som ble arrangert i tidsrommet.

Samtidig viser tallmaterialet at andre festivaler ikke fører med seg noen gledesheving i det hele tatt. Eksempelvis gikk Sør-trøndelag lavt inn på indeksen, selv om selveste kulturministeren besøkte Olavsfestdagene (bilde av kulturminister i vant positur nederst på siden).

Utfordringer for Seksjon for metoder og standarder

Analysen har vært både tung og tidkrevende for byrået. Blant annet har det vært nødvendig å ta i bruk det kardinale nyttebegrepet, der det gjøres antagelser om at nytte/glede kan måles ikke bare kvalitativt, men rangeres i intervaller eller langs en skala. Dette er ikke regnet som kredibelt i de fleste samfunnsøkonomimilieuer. I tillegg til avføringsprøver av samtlige ansatte på lavere nivå, har FresSB gått til innkjøp av eget rektoskop til bruk på nevnte ansatte for å unngå spekulasjoner.

Øyvind V.S.
Bureausjef
Fres Statistiske Bureau, FresSB
e-post: statistikk@fresn.com
Publisert 22.05.2008