Valuta for pengene på Fres, Målrock dyrest per band (FOS 2007:4)

Fres Statistiske Bureau (FresSB) har i lengre tid jobbet med en komparativ analyse for festivaler og priser. Arbeidet har gått ut på å hente inn priser fra festivaler det er naturlig å sammenligne med Fresn, og å analysere tallmaterialet etter visse kriterier, for å finne ut hvor man får mest for pengene som festivalgjenger i sommer. Analysen viser at ingen festivaler i Europa eller Nord-Amerika når Fresn til anklene når det gjelder pris: Fresn har en helt overlegen koster/smaker-rate.

I analysen har FresSB sett hovedsakelig på to ting:
a) Hvilken pris betaler publikum per band de får se på festivalen?

b) Hvilken pris betaler publikum per dag de får oppholde seg på festivalen?

Fresn gir mest for pengene.

FresSB finner at Fres Festival er i en særklasse hva angår å gi valuta for pengene. Særlig når det gjelder pris per dag, er Fresn uten konkurranse blant festivaler i Norge, Europa for øvrig og Nord-Amerika. Og det selv når torsdagen ikke er tatt med i beregningen. Rent metodisk kan dette diskuteres — da det vitterlig vil være live-musikk, grilling av medbrakt kjøtt, drikking av medbrakt pilsnerøl, og oppsetting av medbrakt telt også denne dagen. Men det å si at Fresn varer i tre heller enn to dager, vil bare forsterke Fres Festivals prisgunstighet.

Figur 1. Festivalpriser målt mot festivalens innhold. Pris per band og per dag, for utvalgte festivaler i inn- og utland. Norske kr.

Figur 1. Festivalpriser målt mot festivalens innhold. Pris per band og per dag, for utvalgte festivaler i inn- og utland. Norske kr.

Ser vi nøye på tabellene viser det seg at Arvika har en noe lavere pris per band enn Fres Festival. Arvika er imidlertid allerede unnagjort for i år. Fresn derimot har ennå ikke annonsert alle sine artister, og forventes derfor å gå forbi Arvika også på dette punktet.

Tabell 1. Pris per dag, for utvalgte festivaler i inn- og utland. Norske kr.

Tabell 1. Pris per dag, for utvalgte festivaler i inn- og utland. Norske kr.

Tabell 2. Pris per band, for utvalgte festivaler i inn- og utland. Norske kr.

Tabell 2. Pris per band, for utvalgte festivaler i inn- og utland. Norske kr.

Et interessant funn er hvordan andre festivaler i Sogn og Fjordane jevnt over lopper festivalpublikum for penger. Verst er Målrock, som tar drøye 82 kroner per band, mot et gjennomsnitt på 32 kroner, og Fresn sine 5,88 kroner. Dårlig ut kommer også Glopperock.

Festivalprisindeks

FresSB har også utarbeidet et indekseringssystem der festivalene i undersøkelsen rangeres, basert på en kombinasjon av pris/band og pris/dag. Etter å ha funnet svar på punktene a og b, brukes disse svarene til å finne en indeks der gjennomsnittet er 100. Jo lavere verdi en festival har på denne indeksen, dess mer får man for pengene sine som festivalgjenger.

Fresn kommer soleklart best ut av denne sammenligningen.

Tabell 3. Festivalprisindeks. Veide festivalpriser målt mot gjennomsnittet (snitt=100).

Tabell 3. Festivalprisindeks. Veide festivalpriser målt mot gjennomsnittet (snitt=100).

Konklusjon

En pågående undersøkelse på www.fresn.com viser at mange av Fres Festivals publikummere foretrekker å få ting gratis fremfor å betale mye. I den grad dette stemmer, er det FresSBs soleklare oppfordring, at festivalvalget i år faller på Fresn.

Merknader

Siden FresSB ikke kan forholde seg til diffuse og normative størrelser, som hvorvidt et kjent band fra USA er mer verdt enn et helt ukjent ett fra Jostedalen, er dette ikke tatt med i analysen. Av tidshensyn har byrået heller ikke sett på hvor mange artister på de større festivalene som faktisk er artister, og hvor mange som for eksempel bare skal spille LP-plater på en klubb i Kristiansand Sentrum.

FresSB er gjort kjent med at enkelte mener byrået er i en habilitetskonflikt, når det gjelder å vurdere Fresn mot andre festivaler. Vektere fra Fres Sec er i skrivende stund på vei hjem til disse – med gummihansker og -slanger, samt litervis med lunkent vann – for å ta avføringsprøver. Dette for å få slutt på slike spekulasjoner en gang for alle.

Øyvind V.S.
Bureausjef
Fres Statistiske Bureau, FresSB
e-post: statistikk@fresn.com
Publisert 03.07.2006