Store forskjeller i tallmaterialet (FOS 2007:6)

Etter lengre tids intens analyse, har FresSB funnet store avvik i det undersøkte tallmaterialet. Der man kunne forvente å finne større samsvar, viser det seg at avviket er størst.

Figur 1 viser denne sammenhengen. Ser man nøye etter er den ene søylen nesten dobbelt så høy som den andre. Foreløpig finnes det ingen god forklaring på fenomenet, men analysearbeidet er ennå ikke avsluttet.

Figur 1

Figur 1

Det er rutinemessig tatt avføringsprøver av samtlige FresSB-ansatte på lavere nivå i etterkant av avsløringene. Dette for å unngå spekulasjon. Avføringsprøvene vil være tilgjengelige for allmuen på Sogningen Storsenter hele helgen Fres Festival arrangeres.

Øyvind V.S.
Bureausjef
Fres Statistiske Bureau, FresSB
e-post: statistikk@fresn.com
Publisert 19.07.2006