Grenseløse Nettsider – www.fresn.com; Internettets Eget Colombiegg (FOS 2007:5)

FresSB og FresIT har i samarbeid i lengre tid jobbet med tallmaterialet rundt festivalens nettsider. For å sikre fortsatt kvalitet i alle ledd, og se om innholdet på sidene står til etterspørselen, er det viktig å vite hvem som besøker nettsidene, og hva de ønsker å finne. Undersøkelsen har gitt oppsiktsvekkende resultater.

Alle veier fører til www.fresn.com

FresSB og FresIT har analysert hvilke søkeord som leder til www.fresn.com. Tallmaterialet er hentet fra server-leverandøren one.com (juni måned) og fra søkemotoren Google (uke 26).

Tallene viser, ikke oppsiktsvekkende, at søk som “fresn”, “fres festival”, “fresvik” osv. ofte leder EDB-brukeren til festivalens nettsider. Mer overraskende er andre resultater av undersøkelsen. Søk på henholdsvis “hina pina mandarina” og “stig amadeus delange” genererer hver 1,36 prosent av treffene på sidene. Med andre ord; 1,36 prosent av gangene noen klikket seg inn på www.fresn.com i juni, var det etter å ha skrevet “hina pina mandarina” i søkefeltet. Det samme gjelder søkene “makrobiotisk” og “little things”.

Søkestrengen “kubikk avføring” gav www.fresn.com 0,68 prosent av treffene sidene hadde i juni.


Treff		Prosent		Søkestreng
30		20,41		fresn
5		3,40		fres festival
5		3,40		hei heia syril
4		2,72		fres festivalen
4		2,72		fresn fresvik
2		1,36		little things
2		1,36		fresn.com
2		1,36		fresvik festival
2		1,36		stig amadeus delange
2		1,36		makrobiotisk
2		1,36		hina pina mandarina
1		0,68		spa a fresn
1		0,68		særnamn forklaring
1		0,68		kubikk avføring

Tabell 1. Utvalgte søkestrenger som ledet EDB-brukere til www.fresn.com i juni. Prosent.

Gjennomsnittlig topplassering

En annen del av analysen gikk ut på å se hvilke søk som leverer www.fresn.com høyest på siden over aktuelle nettsteder, uavhengig av om EDB-brukeren faktisk gikk inn på festivalsidene. Tall fra Google (75,95 prosent av videredirigering til området fresn.com fra søkemotorer skjer fra google.com (juni 2007)) viser at svært forskjellige søk returnerer www.fresn.com blant toppsider. Algoritmene som genererer svar i Google er åpenbart avanserte nok til å plukke opp at www.fresn.com er en side man ønsker seg inn på om man søker på strenger som “www lorr”, “tok fres”, “bygge steinovn”, “ostesaks”, “deutt” og “køntrifestival”.

Toppsøk		Gjennomsnittlig topplassering
fresn			3
anagram generator	6
musikk 2007		5
"www fresn"		1
fres festival		3
sognalyd		9
fresn fresvik		1
"tok fres"		2
"www lorr"		8
båååv			5
fresvik festival	5
grooveart		5
canoon			6
bygge steinovn		7
køntrifestival		7
ostesaks		9
"per christian grov"	3
"lars tore skau"	6
deutt			7
beinkjør		45

Tabell 2. Utvalgte søkestrenger som returnerte www.fresn.com blant toppsøkene, uke 26. Gjennomsnittlig topplassering.

Konklusjon

FresSB har levert det ferdig analyserte tallmaterialet tilbake til FresIT og ledelsen i Fres Festival. Tallmaterialet viser at www.fresn.com fanger opp svært mye i IKT/EDB-jungelen. Noe av det er litt barnslig, noe direkte uforståelig. Det får være opp til Ledelsen og FresIT å trekke egne konklusjoner av tallmaterialet. Uten å gå alt for mye inn på FresSBs anbefalinger kan det avsløres at uavhengig av Ledelsens og FresITs vurderinger, vil byrået kreve fire kubikk avføring i form av prøver fra samtlige ansatte på lavere nivå. For resultater av prøvene, gå inn på www.lorr.com eller home.online.no/~s-de-la/hjemmeside.htm.

Øyvind V.S.
Bureausjef
Fres Statistiske Bureau, FresSB
e-post: statistikk@fresn.com
Publisert 12.07.2007