Påskemysteriet løyst!

Ung og lovande statistikar knekte koden!

Det var natt til fredag at arkitekten bak årets påskekrim Joachim Svanhildarson Laberg kunne melda at løysinga har kome for ein dag. Overraskinga var derimot endå større då det vart avslørt at det var FresSB sin eigen statistiske w?nderkind øyvind Pierre Vormeland Salte som var den som sende inn det korrekte svaret. Laberg melder følgjande i ein hemmeleg stempla fax:
-Øyvind Salte klarte Jons Mysterier, og får no heder og ære etc.

Kreative statitistiske metodar gav svaret

Etter å ha leitt med lys og lykter over heile internett kom Nyhende natt til idag endeleg over den ellers so mediesky vinnaren øyvind Pierre Vormis Salte på eit chatterom for statistiske erotomanar og fekk ein kommentar til metoden han nytta for å knekka den tilsynelatande uknekkelege påskenøtta.

-For det første var det en kollektiv kreativ prosess. Human Resources-avdelingen i FresSB tok for seg den horisontale så vel som vertikale integreringen av de ulike foretaken e tilknyttet Fres Festival og KaFresn, samt behandlingen og ledelsen av interne forsyningskjeder,
Supply Chain Management. Et integral over kunnskapssystemer for ledelse, Knowledge Management Systems, ble satt opp for å påvise hvem som hadde tilgang og motiv. Til slutt brukte vi minste kvadraters metode for å vise hvor kvadratavviket var størst, og så var det elementert kjære Watson, etter det.

Deloitte involvert

Det har i tillegg kome Nyhende for øyret at kvalitetssikring og internrevisjon forøvrig vart outsourca til Deloitte, men det har i skriblande stund ikkje lukkast Nyhende å få ein kommentar frå Deloitte sin pressetalsmann Gunnar Husabø, då ha var travelt oppteken med å banka innpå fem flasker Olden med smak av påske.

Nyhende kjem attende med meieriprodukt