Mørke makter til Fresn via eteren? (FOS 2007:3)

FresSB sin avdeling for Avansert Now-casting, Analyse og Ledelse (ANAL) har foretatt en hastedissertasjon etter flere bekymringsmeldinger fra lyttere som har lastet ned Radio Fres sin podcast. Bekymringsmeldingene har gått på hvorvidt det sendes subliminale beskjeder via eteren der djevelen, mørke makter eller andre uhyrligheter og ren ondskap påkalles.

Etter en rask gjennomgang av datamaterialet, der FresSB har lagt vekt på baklengsspilling av sendingene har det ikke lyktes å finne noen Sabbath/Zeppelin-esque baklengsmeldinger der Den Mørke Fyrste påkalles.

Derimot har en tallanalyse avdekket forstemmende resultater.

Går man sendingene til Radio Fres nærmere etter i sømmene, blir det raskt klart at ¼ av de rene podcastsendingene så langt, altså 25 prosent (*), inneholder stoff om sjiraff. I tillegg til podcast har Radio Fres hatt to live-sendinger, én på fjorårets festival, og én natt til fredag 30.04.2007, altså seks hele sendinger. Legger man disse tallene sammen, altså 25 og 6 får man 31. Kun fem av sendingene var propre radiosendinger, da live-showet i 2006 ikke gikk på lufta. Dette lagt til gir 36. Ved forrige måling visste 57 prosent av forumdeltakerne ikke hva en podcast var. Vi er nå oppe i 91. Årets festival er den fjerde i rekken, noe som gir 95. Legger man til antall sidekicker som ikke var med under årets første Radio Fres live-sending når vi tallet 96, som med et prosent-tegn etter blir spennende nok i seg selv. Det stopper imidlertid ikke der.

Fjorårets festival var nummer tre i rekken (**), og ganger vi dette tallet med antall band Per Christian Grov var eller skulle vært med i, får vi 30. Siden dette gjelder fjorårets festival, må vi subtrahere og får 66. Vi legger til det tentative antallet publikummere på fjorårets festival (300) ganget med antall live-sendinger Radio Fres har gjennomført og får tallet 666.

I tillegg til å være summen av kvadratet av de sju første primtallene, er 666 også kjent som Dyrets Tall i kristen mytologi. Om dette referer til at Satan avlegger Fresn et besøk, eller om festivalen rett og slett har lykkes med å få Iron Maiden til å opptre er uvisst.

Dette er statistikk, folkens! Tallenes tale er klar! I hele argumentasjonsrekken er det én ting som går igjen – Radio Fres.

På grunn av det oppsiktsvekkende ved resultatene vil samtlige FresSB-ansatte på lavere nivå bli bedt om å levere avføringsprøver utover de faste tidspunktene (etter lunsj og ved arbeidsdagens slutt). Dette for å unngå spekulasjoner.
(*) Nettside lest av 2. april 2007, klokken 15:00.

(**) Det hersker fremdeles en del usikkerhet om hvor mange festivaler som faktisk er gjennomført, jfr. Statistikkmelding 2:2006.
_________________________

Mvh

Øyvind V.S.

Fres Statistiske Bureau, FresSB