Større og betre!

Glam Slam Christmas Jam, som går av stabelen torsdag 28. des, fjerde juledag, har fått to nye band. Ikkje berre stiller Schteinhard, kjent frå Fres festival 2006. Også det legendariske Kaupanger-baserte bandet Samurai kjem til å spele. Dei som var i publikum på fylkesfinalen i Kulturmønstringa 1998 veit at dette vert feitt.

2 replies
  1. Gunnar
    Gunnar says:

    Samurai trekte seg etter dei vart utsett for hendingar dekka av force majeure-klausulen. Konsertarrangørane seier seg leie for dette. Konsertarrangørane fekk ikkje vite om dette før på ettermiddagen den dagen konserten skulle haldast. Difor kunne vi ikkje komme med ei pressemelding om at Samurai var løyste frå kontrakten. Dei andre banda stilte likevel, noko ein kan sjå i denne bildeserien frå Sogn Avis.

Comments are closed.