Kraftige reaksjonar på ny statistikk

,

I dag kom ei rykande fersk statistikkmelding frå FresSB. I korte trekk går den ut på at ein ikkje har vitskapleg grunnlag for å seie om det i det faktisk var band som opptredde under årets festival.

Det har allereie komme sterke reaksjonar på utspelet frå statistikkavdelinga. Folk spør seg – er det mogeleg at vi har vore på ein festival utan band? Kven var det i såfall som stod på scena? Bør vi kutte ned på heimebrenten?
Funna FresSB kjem fram til står i grell kontrast til det Nyhende allereie har rapportert frå festivalen: THE EAGLE HAS LANDED!! (31. juli 2006).

Festivalsjef Håvard Ese Eliassen sendte ei brevdue frå festivalleiinga sin hemmelege tilhaldsstad i dei sveitsiske alpane. Han skriv:
Det er klart festivalleiinga tek desse påstandane alvorleg. Meldinga vart nettopp offentleggjort, og vi har ikkje hatt tid til å setje oss grundig inn i metodikken. Likevel meinar vi å hugse at opp til fleire band spelte i Fresvik siste helga i juli. Spørsmålet vert no om vi må sjå nærare på rutinane for datainnsamling ved festivalen. Vi vil uansett understreke at vi framleis har full tillit til statistikkavdelinga og bureausjef Salte.

Link til FresSB sin artikkel