Program for Fresn

, ,

Her kjem programmet for Fresn 2006 Fredag åpnar Bombekl?chter klokka 17:20, følgt av Links, Steinhard, Erik Myhr, Tenesee Tombstone.

Hovudatraksjonane på kvelden er Tim Fancy, Creutzfeld Jakobs og Emancer

Laurdag spelar mellom anna Roadkill og Vulva tidlegare på dagen, før Joe Labor, Lommehund og Bååv avsluttar kvelden.

(med atterhald om endringar)